Blog Post

Nieuw bestuur gezocht!

Nieuw bestuur gezocht!

Wil jij aankomend studiejaar een nieuwe uitdaging aangaan en je CV aanvullen met een bestuursfunctie waarbij maatschappelijke betrokkenheid centraal staat? Dan zoeken wij jou!

Als bestuur van Stichting SAVIE organiseer je de projecten, werf je vrijwilligers en zorg je dat alles soepel verloopt. Door de samenwerking met de andere bestuursleden en organisaties leer je veel over jezelf, maar ook over samenwerken, de stichting en over (de geschiedenis van) landen in Oost-Europa.

De bestuursfunctie is parttime, dit houdt in dat je gemiddeld twee tot vier uur in de week bezig bent met vergaderen en de taken uitvoeren die bij je functie horen. Je inzet is op vrijwillige basis, je krijgt dus geen (financiële) vergoeding voor de uitvoering van je bestuurstaken. Het bestuursjaar duurt van september 2021 tot september 2022.

Het bestuur van Stichting SAVIE bestaat uit 6 personen met ieder een specifieke functie: voorzitter, secretaris, penningmeester, Lid Intern, Lid Extern en Lid Public Relations (PR).

Naast een aantal vaste taken per functie, staat samenwerking centraal binnen het bestuur. Je houdt elkaar onderling op de hoogte en helpt elkaar waar het nodig is. Daarnaast vallen verschillende verantwoordelijkheden van de functies soms samen met die van een ander bestuurslid. Ook zijn er een aantal zaken die men als bestuur samen dient te beslissen.

Ben je student en heb je interesse?

Stuur vóór 15 augustus 2021 een mail naar info@stichtingsavie.org met je CV en motivatie met daarin twee voorkeuren voor bestuursfuncties. Wij zullen je hierop uitnodigen voor een gesprek. Ook met vragen over een bestuursfunctie kun je ons altijd mailen.

Kerntaken per bestuursfunctie

De kerntaken van de voorzitter zijn:

 • Het bijeenroepen van de bestuursvergaderingen
 • Het opstellen van de agenda voor deze vergaderingen
 • Het voorzitten van de vergaderingen
 • Het beleid/doelstellingen voor het jaar maken
 • Het contact onderhouden met de Leidse Studenten Ekklesia (LSE)
 • Het overzicht houden en de algemene coördinatie

De kerntaken van de secretaris zijn:

 • Het notuleren van de vergaderingen
 • Het bijhouden van correspondentie, zowel e-mail als post
 • Het coördineren van de opslag en promotiemateriaal
 • Het zijn van de Functionaris Gegevensbescherming van de stichting volgens het privacybeleid
 • Het onderhouden van de deelnemersadministratie
 • Het samenstellen van het jaarverslag, samen met de voorzitter
 • Het coördineren van de enquêtes en evaluaties na de projecten

De kerntaken van de penningmeester zijn:

 • Verantwoordelijk voor de in- en uitstroom van de geldmiddelen
 • Verantwoordelijk voor het werven van fondsen
 • Het bijhouden van de administratie en het maandelijks verwerken van alle uitgaven en inkomsten bij de accountant
 • Het informeren en begeleiden van de projecten (voornamelijk projectleiders) omtrent de inzamelingsacties en financiën voor en op het project
 • Het opstellen van een begroting en dekkingsplan per project en een financieel verslag per project
 • Het opstellen van een financieel jaarverslag
 • Het versturen van de jaarverslagen naar partners, oud-bestuursleden en donateurs
 • Adviseren van bestuur en adviesraad over grote uitgaven, aan te schaffen middelen, acquisitie activiteiten, samenwerkingsverbanden met andere organisaties en geldzaken in het algemeen
 • Contactpersoon van onder andere de ABN AMRO bank en online donatieplatforms

De kerntaken van Lid Intern zijn:

 • Het onderhouden van contact met de deelnemers en projectleiders
 • Het organiseren, coördineren en praktisch uitvoeren van verschillende activiteiten
 • Het organiseren van voorlichtingsavonden samen met Lid PR
 • Het organiseren van de cultuuravonden
 • Het bijeenroepen en voorzitten van projectleidervergaderingen samen met Lid Extern
 • Het houden en inplannen van projectleidersollicitaties samen met Lid Extren

De kerntaken van Lid Extern zijn:

 • Het onderhouden van contact met alle projecten
 • Het boeken en plannen van de reizen naar de projecten
 • Het bijeenroepen en voorzitten van projectleidervergaderingen samen met Lid Intern
 • Het houden en inplannen van projectleidersollicitaties samen met Lid Intern
 • Het houden van contact met de vertaler

De kerntaken van Lid Public Relations (PR) zijn:

 • Het coördineren en uitvoeren van diverse PR-activiteiten (zoals het maken van posters, flyers en folders en het verspreiden ervan)
 • Het onderhouden van de website en het regelmatig plaatsen van nieuwsberichten
 • Het plaatsen van berichten bij alle vormen van sociale media en het bijhouden van de Facebook- en Instagrampagina
 • Het creëren van een grotere naamsbekendheid voor Stichting SAVIE, door o.a. krantenartikelen te schrijven en interviews/presentaties te geven
 • Het organiseren van de voorlichtingsavonden, samen met Lid Intern

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts

nl_NLDutch