De Stichting

De Stichting

Stichting ‘SAVIE’ (Students Abroad Volunteering In Eastern Europe, voorheen Stichting ‘Wij Helpen Daar’) is een door studenten opgerichte organisatie, die zich inzet voor minderbedeelden in Oost-Europa. Hoewel het gewapend conflict in dit gebied al enige tijd voorbij is, is de situatie nog verre van ideaal. Vooral op het terrein van het maatschappelijk welzijn moet er nog veel werk worden verricht!

Wij dragen hieraan bij door middel van de organisatie van vijf projecten. Wij bieden persoonlijke hulp en materiële steun aan verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen in Stamnica (Servië), aan Romakinderen in Veliko Gradište (Servië), aan arme gezinnen in Sarajevo (Bosnië en Herzegovina) en aan lichamelijk gehandicapten en kinderen in het ziekenhuis in Rozaje (Montenegro). Bij deze projecten staan persoonlijke aandacht voor ouderen, kinderen en gehandicapten centraal. Dit ontbreekt vaak wegens het gebrek aan personeel en financiële middelen.

Naast deze projecten gedurende de zomervakantie proberen we ook kleinschalige structurele hulp te bieden. In Stamnica is bijvoorbeeld voor de verstandelijk gehandicapten een muziekkamer gerealiseerd, waarbij de muren zijn versierd met schilderingen en waarbij muziekinstrumenten zijn aangeschaft. Daarnaast werden in 2008 voor alle verstandelijk gehandicapte kinderen in het tehuis in Stamnica nieuwe schoenen gekocht en hebben we in 2011 een grote bijdrage geleverd aan de vervanging van het meubilair van de gemeenschappelijke ruimtes. In Veliko Gradište hebben we in 2014 een extra donatie kunnen doen voor kinderjassen in de koude winter. En in december 2016 zijn drie volle tassen met (kinder-)kleding naar Sarajevo gestuurd! Al deze bijdrages waren niet mogelijk zonder uw hulp, bedankt!

De jaarverslagen (2008-2018) van Stichting SAVIE zijn te vinden in onderstaande links, waarbij bovenaan ook de balans en staat van baten en lasten (met toelichting) van de afgelopen twee jaren zijn toegevoegd.

Privacyverklaring:

Privacy Verklaring Stichting SAVIE

Balans en staat van baten en lasten (2016, 2018 en 2018):

Jaarverslagen (2008-2018):