Vertrouwenspersoon

Stichting SAVIE kent momenteel twee vertrouwenspersonen;
– Nina van der Waerden (bestuurslid 2019/2020): ninavdwaerden@hotmail.com
– Florianne Niessen (lid Adviesraad, oud-bestuurslid 2016/2017): flo.niessen@gmail.com
Mocht je in vertrouwen een probleem, ongewenste omgangsvorm, vermoeden van grensoverschrijdend gedrag, etc. willen aankaarten, kan er te allen tijde contact worden opgenomen met één van bovenstaande vertrouwenspersonen. Zij zullen vertrouwelijk omgaan met de gegeven informatie en zetten zich in om passend te handelen.